شروع خرید
ورود اطلاعات
تایید اطلاعات
مشاهده نتیجه
پیگیری
 

  
فروش کارت های IN شرکت مخابرات استان تهران

كارت شبكه هوشمند

كارت شبكه هوشمند

اين سامانه داراي 3 بخش سريال كارت ( S/N ) شماره كارت ( ID ) و رمز عبور ( Pass ) مي باشد.

سريال كارت يك عدد 11 رقمي بوده و براي مشترك حاوي اطلاعات خاصي نيست و تنها براي شرکت مخابرات استان تهران براي جوابگویی به مشكلات مشترك اهميت دارد.

شماره كارت يك عدد هشت رقمي است. رمز عبور يك عدد 4 رقمي مي باشد.

مبلغ اعتبارهاي مورد خريداري 10000، 20000، 50000، 80000 و 200000 ريالي مي باشد                                                                 

مزايا :

1- قابل استفاده در هر نوع دستگاه تلفن استان تهران که با سيستم TONE كار مي كند مانند تلفن همگاني كارتي ، تلفن ثابت شهري و ... براي تماس به مقاصد شهري ، بين شهري  و موبايل

2-استفاده از اعتبار شماره كارت ( ID ) خود براي مكالمه با هر تلفن در هر مكان

3- تخفيف 20 % نسبت به اعتبار مورد استفاده

4- كنترل هزينه مكالمه تلفن

5- عدم نياز به وارد كردن كارت در دستگاه تلفن

6- امكان تغيير رمز عبور براي جلوگيري از سوء  استفاده

نكات قابل توجه  :

1-       در صورتي كه سه مرتبه رمز عبور اشتباه وارد گردد، ID به مدت 24 ساعت غير فعال خواهد شد.

2-       شماره کارت و رمز عبور شما در صورت استفاده تا 3 ماه پس از اولین تماس و در صورت عدم استفاده تا تاریخی که هنگام خرید نمایش داده می شود اعتبار دارد.

 

روش كار :

1-       عدد 900211 را شماره گيري كنيد .

2-       شماره كارت خود را وارد كرده و علامت # را فشار دهيد .

3-       رمز عبور خود را وارده كرده و علامت # را فشار دهيد .

4-       شماره مورد نظر خود را گرفته و علامت # را بفشاريد . مكالمه خود را انجام دهيد .

سرويسها :

با زدن  00 (دو صفر )به جاي شماره مورد نظر وارد بخش سرويسهاي اين كارت مي شويدو با زدن هر كدام از كدهاي زير سرويس مورد نظر انجام مي گيرد:

# 11 شنيدن اعتبار زماني و ريالي شماره كارت

# 12 تغيير رمز عبور

# 13 شنيدن كدهاي اختصاري

# 14 تعريف كدهاي اختصاري

# 15 شارژ شماره كارت فعلي با شماره كارت جديد

# 17 پيوست (این سرویس در واقع مشترک را قادر می سازد بر روی شماره ای که به کارت پیوست می شود  بدون وارد کردن شماره کارت و رمز عبور ، بلافاصله شماره گیری نماید.)

# 11 پيوست به خط

# 12 پيوست به خط هاي ديگر

# 13 حذف پيوست خط مورد استفاده

# 14 حذف پيوست از خط هاي ديگر

# 20 شنيدن اعتبار ريالي

# 99 استفاده از شماره كارت ديگر (چنانچه برای خطی که قبلا به کارتی پیوست شده  بخواهیم از اعتبار کارت دیگری استفاده نماییم ، از این سرویس استفاده می شود.)

CopyrightSPS Co. 2009 All rights reserved.